Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nadzór bhp jest kluczowym elementem działania każdego biznesu. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiedzialny jest pracodawca. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy jest zobowiązana wykonywać rozmaite działania doradcze i kontrolne. Mają one na celu utrzymanie bezpieczeństwa pracy, a także dbanie o to by warunki pracy nie pogorszyły się poprzez zużycie czy zepsucie […]