Bezpieczeństwo i higiena pracy


Nadzór bhp jest kluczowym elementem działania każdego biznesu. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiedzialny jest pracodawca. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy jest zobowiązana wykonywać rozmaite działania doradcze i kontrolne. Mają one na celu utrzymanie bezpieczeństwa pracy, a także dbanie o to by warunki pracy nie pogorszyły się poprzez zużycie czy zepsucie maszyn, urządzeń, narzędzi oraz środków ochrony. W każdej firmie czy zakładzie pracy pracy działa co najmniej jeden behapowiec, który na samym początku musi przeprowadzić szkolenie nowych pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Służba bhp ma za zadanie doradzać i kontrolować pracodawcę.
Do podstawowych zadań służby bhp należy między innymi: przeprowadzanie kontroli warunków pracy i bieżące informowanie pracodawcy o zauważonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami mającymi na celu wyeliminowanie tych zagrożeń,
sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, które zawierają propozycje działań technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy, praca w ramach zespołu badającego przyczyny oraz okoliczności wypadku przy pracy.
Poza tym technik bezpieczeństwa i higieny pracy często bierze udział w różnego rodzaju szkoleniach zawodowych gdzie przypomina jakie zagrożenia czekają podczas wykonywania danego zawodu.
Każdy specjalista ds. BHP musi posiadać pewne predyspozycje niezbędne do wykonywania tej profesji. Dobry behapowiec musi być komunikatywny, otwarty, cierpliwy, rzetelny i spostrzegawczy. Powinien również posiadać podzielną uwagę, a przede wszystkim powinien dobrze znać aktualnie obowiązujące prawo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zapotrzebowanie na specjalistów od BHP jest ogromne, głównie dlatego, że pracownicy, którzy wykonują swoje obowiązki na terenie zakładu pracy, są zobligowani do poznania przepisów bhp oraz ich przestrzegania. Z faktu tego wynika, że w każdym przedsiębiorstwie muszą być przeprowadzane szkolenia bhp.

Nadzór BHP: www.bhp-prometeo.pl